top of page

OUR TEAM

FredERICK UNIVERSITY 

MDL_FU.png

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα πέντε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Είναι ένα ενεργητικό και αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο, που είναι αναγνωρισμένο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται από τη σχολή του, τοποθετούν το Πανεπιστήμιο μεταξύ των πιο επιτυχημένων οργανισμών στην Κύπρο σε σχέση με το επίπεδο οικονομικής υποστήριξης που λαμβάνεται για έργα από εξωτερικές πηγές μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των LLP, LIFE, FP7 H2020, ERASMUS + και τα Περιφερειακά Ταμεία. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick (FU), τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το FU συμμετέχει σε αυτό το έργο με το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (MDL), ένα αναπόσπαστο κομμάτι του τμήματος. Η επιστημονική έρευνα του MDL επικεντρώνεται σε μεθόδους Web και Mobile Computing, Big Data Management, Multi-Objective Optimization και τεχνολογίες Cloud για την κατασκευή έξυπνων συστημάτων. Η έμφαση δίνεται σε Ubiquitous Computing, Augmented and Virtual Reality, Mobile and Natural Interaction Devices, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος σε chip, αισθητήρες και ενεργοποιητές, για την ανάπτυξη έξυπνων και cloud-enabled συστημάτων. Το MDL εφαρμόζει επίσης τεχνολογίες ΤΠΕ για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών, εργαλείων λογισμικού και εφαρμογών για κινητές συσκευές για την επίλυση της εκπαίδευσης και των κοινωνικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, το MDL αναπτύσσει έξυπνα και εξατομικευμένα περιβάλλοντα που βασίζονται στις ΤΠΕ για την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική κατάρτιση και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη. 

University of Patras

UPatras logo.jpg

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UofP) βρίσκεται στην Πάτρα, Αχαΐα, και ιδρύθηκε το 1964, αποτελούμενο από 7 σχολεία και 35 τμήματα. Παρέχει για μεγάλο αριθμό τομέων και, κατά συνέπεια, μια μεγάλη γκάμα επιστημονικών κλάδων μέσω 35 προπτυχιακών και 50 μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η δημιουργία νέων γνώσεων μέσω της προώθησης της επιστημονικής έρευνας. Αυτό καθιστά το πανεπιστήμιο ιδιαίτερα ενεργό στην έρευνα, με υψηλή φήμη για ποιότητα και καινοτομία. Στο QS World Ranking / Top University (2020), το UofP κατατάσσεται 751-800.
 
Μαζί με τις άλλες δραστηριότητές του, το UofP λειτουργεί τη Μονάδα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και το Εκπαιδευτικό Κέντρο για τη διά βίου μάθηση. Το πανεπιστήμιο διαθέτει ένα προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων ακολουθώντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει ένα πλήρες φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα και την επιχειρηματικότητα.

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

TOP-VERGATA-300x100.jpg

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata (UTOV) στοχεύει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και στην τεχνολογική, οικονομική, οργανωτική και κοινωνική ανάπτυξη, προκειμένου να γίνει όχι μόνο ένα βιώσιμο Πανεπιστήμιο αλλά και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έως το 2025. Το Πανεπιστήμιο είναι δομημένο σε 6 Σχολές (Οικονομικά, Νομική, Μηχανική, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλοσοφία, Ιατρική και Χειρουργική, Μαθηματικά, Φυσική και Φυσικές Επιστήμες) που οργανώνονται σε 18 Τμήματα. Προσφέρει 107 πτυχία (πτυχίο, μεταπτυχιακό και προγράμματα εκπαίδευσης ενός κύκλου), 31 διδακτορικά μαθήματα και 19 μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά (6 προγράμματα διπλού/κοινού πτυχίου). Το UTOV διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία σε έργα της ΕΕ σε πολλά προγράμματα (H2020, Interreg, Erasmus, μεταξύ άλλων). Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έρευνας στην Κυβέρνηση και την Κοινωνία των Πολιτών (GCS) του Τμήματος Διοίκησης και Νομικής της Σχολής Οικονομικών της Tor Vergata θα συμμετάσχει σε αυτό το έργο. Το Τμήμα Διαχείρισης και Δικαίου (DMD) είναι μέρος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Το DMD είναι εξειδικευμένο στους ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τη Διοίκηση (λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση, μάρκετινγκ, επιχειρηματική οργάνωση, χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση), τα Νομοθετικά ζητήματα (ιδιωτικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο) και την Οικονομική και Πολιτική Γεωγραφία (οικονομικά και χωροταξικός σχεδιασμός). Αυτοί οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης επιτρέπουν επίσης δραστηριότητες διδασκαλίας, έρευνας και άλλων δραστηριοτήτων με μια διεπιστημονική προσέγγιση. 

Η GrantXpert Consulting είναι ΜΜΕ με έδρα την Κύπρο, με σωρευτική εμπειρία άνω των 25 ετών σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Η ομάδα έχει μια αποδεδειγμένη, βασική εμπειρογνωμοσύνη στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς και κοινοτικούς οργανισμούς, και ένα ιστορικό στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών σε επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά θέματα. Η GrantXpert είναι επίσης ηγέτης σε εθνικό επίπεδο στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η αποστολή της ομάδας είναι να προσφέρει λύσεις, που απορρέουν από την πολυτομεακή στρατηγική εταιρική σχέση σε επίπεδο ΕΕ, αντιμετωπίζοντας νέες ευρωπαϊκές κοινωνικές, ψηφιακές και πράσινες προκλήσεις. Το γενικό όραμα είναι να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της ΕΕ εφαρμόζοντας προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπό τους. 

HellENIC OPEN UNIVERSITY 

LOGO_eap_big_en.jpg

GrantxperT Consulting

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (HOU) είναι το μοναδικό Ελληνικό Κρατικό Πανεπιστήμιο που προσφέρει τυπική και μη τυπική δια βίου εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε περισσότερα από 40.000 σπουδαστές σε όλη τη χώρα (www.eap.gr). Η μεθοδολογία της κατάρτισης συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψηφιακό υλικό και συναντήσεις σε διαδικτυακές πλατφόρμες . Περίπου το 80% των σπουδαστών του είναι εργαζόμενοι που αναζητούν περαιτέρω εκπαίδευση για να βελτιώσουν ή να αλλάξουν την καριέρα τους, έτσι το HOU έχει δημιουργήσει μόνιμη σύνδεση με την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τους οργανισμούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Το HOU είναι μέλος του EADTU, EUA, Eurashe και του Ελληνικού Συνασπισμού Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Εφαρμόζει τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001: 2008, ISO 27001: 2013 και ΕΛΟΤ 1429: 2008.Η ερευνητική ομάδα DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας (http://daissy.eap.gr, http://gr.linkedin.com/in/daissyresearchgroup) πραγματοποιεί εκπαιδευτικά και τεχνολογικά επικεντρωμένα στην κοινωνία έρευνα, υποστηρίζει κοινότητες πρακτικής, αναπτύσσει διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, MOOCs και τρισδιάστατα περιβάλλοντα, επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής και ιθαγένειας, προωθεί την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα και υιοθετεί πρότυπα (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET κ.λπ.). Από την ίδρυσή της, το DAISSy έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, σε διάφορα πλαίσια (π.χ. FP5, FP6, FP7, Lifelong Learning, Erasmus +, H2020, AMIF κ.λπ.). Σήμερα η ομάδα απασχολεί περισσότερα από 60 άτομα, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών πανεπιστημίου, κατόχων διδακτορικών και MSc, ερευνητών στην επιστήμη των υπολογιστών, της τεχνητής νοημοσύνης και των κοινωνικών επιστημών, έμπειρους μηχανικούς ΤΠΕ, προγραμματιστές και διοικητικό προσωπικό. Το DAISSy είναι μέλος όλων των δικτύων DIGITAL, EVBB και ITPE. 

bottom of page